جلسه کمیته مشورتی دانشجویی در تاریخ 96/09/01 در دانشکده پزشکی با حضور خانم دکتر سوسن جعفریان، خانم دکتر ناهید توفان و آقای دکتر یحیایی ودبیر کمیته خانم مبینا فوادیان برگزار شد.

در این جلسه درمورد اطلاع رسانی بیشتر درخصوص سایت دانشکده و مراجعه بیشتر دانشجویان به سایت جهت اطلاع از آخرین اخبار مربوط به دانشکده بحث و تبادل نظر شد.

همچنین نظرات و پیشنهادات دانشجویان در خصوص جابه جایی بعضی از دروس در چارت درسی مطرح شد.