معرفی کمیته پژوهش در آموزش :

اساتید دانشگاه در زمینه تولید و توسعه دانش وظایف مهمی بر عهده دارند. نقش پژوهشگر برای اساتید دانشگاه نقش شناخته شده ای می باشد.البته بایستی به این نکته توجه نمود که توسعه دانش تنها بکارگیری یک سازوکار روش مند و نظام مند برای تولید دانش در طی یک پروژه پژوهشی پایه و تدوین مقاله و انتشار و تالیفات در این بخش محدود نمی شود.وظیفه اصلی دپارتمان پژوهش درآموزش ،مدیریت و نظارت بر روند تصویب،و حمایت از طرح های پژوهش در آموزش است تا علاوه بر رفع نیازها و مشکلات آموزشی دانشگاه، گام موثری در ارتقاء کیفی سطح آموزش دانشگاه که رسالت اصلی معاون آموزشی می باشد،برداشته شود.

✅سومین جلسه کلاس آنلاین فلسفه در پزشکی یکشنبه مورخ ۲۰ فروردین ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در آدرس زیر برگزار می شود :  http://ecourse.iauec.ac.ir

دانشجویان در حیطه فلسفه میتوانند از طریق نام کاربری و رمز عبور دریافت شده از مطالب کلاس بهره گیرند.
شرکت تمامی دانشجویان ثبت نام شده در حیطه فوق الزامی است.
در صورت هرگونه مشکل در برقراری ارتباط با تلفن پشتیبانی
021-42863863
تماس حاصل نمایید.

✅نخستین جلسه کلاس آنلاین آموزش پزشکی  یکشنبه مورخ ۲۰ فروردین ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در آدرس
http://ecourse.iauec.ac.ir
برگزار میشود.
دانشجویان در حیطه اموزش پزشکی میتوانند از طریق نام کاربری و رمز عبور دریافت شده از مطالب کلاس بهره گیرند.

شرکت تمامی دانشجویان ثبت نام شده در حیطه فوق الزامی است.

در صورت هرگونه مشکل در برقراری ارتباط با تلفن پشتیبانی
021-42863863
تماس حاصل نمایید.

- قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در حیطه آموزش پزشکی المپیاد دانشجویی دانشکده پزشکی:
به اطلاع میرساند روز چهارشنبه مورخ 96/01/23ساعت 12 در محل دفتر جلسات دانشکده پزشکی دومین جلسه  آمادگی المپیاد برگزار خواهد شد.حضور دانشجویان حیطه آموزش پزشکی در این کلاس الزامیست.

 

- قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در حیطه علوم پایه المپیاد دانشجویی دانشکده پزشکی:
به اطلاع میرساند روز چهارشنبه مورخ 96/01/23ساعت 12 در دانشکده پزشکی دومین جلسه  آمادگی المپیاد برگزار خواهد شد.حضور دانشجویان حیطه علوم پایه در این کلاس الزامیست.