معرفی کمیته ارزشیابی :

ارزیابی و ارزشیابی از اجزای مهم هر فرآیند آموزشی هستند.ارزشیابی فرآیندی است که هدف آن بهبود کیفیت و ارتقاء اثر بخشی برنامه می باشد و یکی از جنبه های مهم در فرآیند فعالیت های آموزشی است و این امکان را فراهم می سازد تا بر اساس نتایج آن نقاط قوت و ضعف را مشخص نموده و با تقویت جنبه های مثبت و رفع نارسایی ها در ایجاد تحول و اصلاح گردش کارها،گام های مناسب برداشته شود..این کمیته ضمن معرفی شیو ه ها و روش های مناسب برای ارزیابی دانشجو ،استاد و برنامه در طراحی و اجرای ارزیابی برنامه ها و همچنین در زمینه ی تهیه و معتبر سازی آزمون ها و ارزیابی های تشخیصی و اطلاع رسانی فعالیت می کنند.

✅سومین جلسه کلاس آنلاین فلسفه در پزشکی یکشنبه مورخ ۲۰ فروردین ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در آدرس زیر برگزار می شود :  http://ecourse.iauec.ac.ir

دانشجویان در حیطه فلسفه میتوانند از طریق نام کاربری و رمز عبور دریافت شده از مطالب کلاس بهره گیرند.
شرکت تمامی دانشجویان ثبت نام شده در حیطه فوق الزامی است.
در صورت هرگونه مشکل در برقراری ارتباط با تلفن پشتیبانی
021-42863863
تماس حاصل نمایید.

✅نخستین جلسه کلاس آنلاین آموزش پزشکی  یکشنبه مورخ ۲۰ فروردین ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در آدرس
http://ecourse.iauec.ac.ir
برگزار میشود.
دانشجویان در حیطه اموزش پزشکی میتوانند از طریق نام کاربری و رمز عبور دریافت شده از مطالب کلاس بهره گیرند.

شرکت تمامی دانشجویان ثبت نام شده در حیطه فوق الزامی است.

در صورت هرگونه مشکل در برقراری ارتباط با تلفن پشتیبانی
021-42863863
تماس حاصل نمایید.

- قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در حیطه آموزش پزشکی المپیاد دانشجویی دانشکده پزشکی:
به اطلاع میرساند روز چهارشنبه مورخ 96/01/23ساعت 12 در محل دفتر جلسات دانشکده پزشکی دومین جلسه  آمادگی المپیاد برگزار خواهد شد.حضور دانشجویان حیطه آموزش پزشکی در این کلاس الزامیست.

 

- قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در حیطه علوم پایه المپیاد دانشجویی دانشکده پزشکی:
به اطلاع میرساند روز چهارشنبه مورخ 96/01/23ساعت 12 در دانشکده پزشکی دومین جلسه  آمادگی المپیاد برگزار خواهد شد.حضور دانشجویان حیطه علوم پایه در این کلاس الزامیست.