دبیر کمیته مشورتی دانشجویی :

خانم مبینا فوادیان

 

 اعضاء کمیته :

1-آقای دکتر بهروز یحیائی

2-آقای دکتر بیژن فهیمی

3-خانم لیلا رادرزم