آقای دکتر بیژن فهیمی

بهداشت

بیوشیمی

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی ۱

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2

آزمایشگاه بیوشیمی عمومی

 

آقای دکتر علی مشیریان

خون شناسی 1

خون شناسی2

 

آقای دکتر فیروزرای و

آقای دکتر عطایی

هورمون شناسی

بیوشیمی2

بیوشیمی عمومی

بیوشیمی پزشکی

آزمایشگاه بیوشیمی

 

آقای دکتر بهروز یحیایی

آزمایشگاه بافت شناسی

آناتومی عملی

آناتومی نظری

بافت شناسی نظری

 

خانم دکتر پرستو پورعلی

آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی

باکتری شناسی پزشکی نظری

باکتری شناسی عملی

 

آقای احمد رضایی

قارچ شناسی

قارچ شناسی 2

اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه

آزمایشگاه قارچ شناسی

 

آقای دکتر عباس اخوان زاده

سم شناسی

آزمایشگاه سم شناسی

فارماکولوژی

 

خانم دکتر سودابه حیدری

انگل شناسی1

انگل شناسی 2

آزمایشگاه انگل شناسی 1

آزمایشگاه انگل شناسی 2

 

آقای سیدرضا میربدیعی

انگل شناسی ۲

آزمایشگاه انگل شناسی ۲

 

آقای محمدرضا رحیمی مقدم

آسیب شناسی

آزمایشگاه آسیب شناسی

پاتولوژی اختصاصی1

پاتولوژی اختصاصی 2

پاتولوژی اختصاصی عملی 1

پاتولوژی اختصاصی عملی 2

پاتولوژی عمومی1

پاتولوژی عمومی 2

پاتولوژی عمومی عملی 1

پاتولوژی عمومی عملی 2

تکنیکهای پاتولوژی

 

 

آقای محسن ابراهیمی

بیماری های داخلی

 

آقای سید علی اصغر محمدیان

متون انگلیسی و ترمینولوژی

زبان عمومی

 

آقای حبیب الله ایوبی

ژنتیک

 

آقای حسین صالحی مقدم

خون شناسی 1

آزمایشگاه خون شناسی 1

 

خانم فاطمه قنبری

زیست شناسی سلولی و مولکولی

فیزیولوژی نظری

فیزیولوژی عملی

 

خانم فرشته آقایان

آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی

آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی

 

خانم زهرا احمدی

روانشناسی عمومی

 

خانم دکتر نرگس طالبی

آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی

ایمنی شناسی پزشکی

 

خانم زهره میرباقری

میکروب شناسی عمومی

باکتری شناسی پزشکی

 

خنم دکتر صدیقه بهروزی فر

فیزیولوژی پزشکی