آقای دکتر یوسف کلوخی

داروشناسی پایه

داروشناسی اختصاصی

روش بیهوشی 1

روش بیهوشی3

 

خانم دکتر لیلا خجسته

اصول بیهوشی 1

 

آقای دکتر بیژن فهیمی

بیوشیمی عمومی

 

آقای دکتر بهروز یحیایی

آناتومی 1

 

خانم زهرا احمدی

روانشناسی

 

آقای امیر یونسیان

آمار حیاتی مقدماتی

 

خانم زهرا نعیمی

اصول پرستاری

 

خانم فرشته آقایان

آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی

 

خانم لیلا رادرزم

اصول پرستاری

 

آقای سید علی اصغر محمدیان

کمک های اولیه

 

 

لاگ بوک کارآموزی 2

لاگ بوک کارآموزی 4

لاگ بوک کارآموزی در عرصه 1

لاگ بوک کارآموزی در عرصه 2

لاگ بوک کارآموزی پرستاری

کارآموزی 1