آقای دکتر یوسف کلوخی

داروشناسی پایه

داروشناسی اختصاصی

روش بیهوشی 1

روش بیهوشی 2

روش بیهوشی 3

 

خانم دکتر لیلا خجسته

اصول و روش های اداره درد

اصول بیهوشی 1

مدیریت در بیهوشی

مراقبتهای پس از بیهوشی

اخلاق حرفه ای

خون شناسی

 

آقای دکتر بیژن فهیمی

بیوشیمی عمومی

 

آقای دکتر بهروز یحیایی

آناتومی 1

آناتومی 2

 

آقای مهدی صادقی

اصول پرستاری

اصول مراقبت های ویژه

کمک های اولیه

 

آقای محسن ابراهیمی

اصول پرستاری و کار در اتاق عمل

فیزیوپاتولوژی

بیماری های داخلی

اصول مراقبت ویژه

نشانه شناسی

فوریت های پزشکی

 

خانم فاطمه قنبری

واژه شناسی

 

آقای دکتر سلامی

فیزیک هوشبری

 

خانم لیلا میرزایی

فیزیولوژی2

 

خانم زهرا احمدی

روانشناسی

 

آقای مهندس علی بخشی

کاربرد رایانه

 

خانم پرستو پورعلی

میکروب شناسی

 

آقای امیر یونسیان

آمار حیاتی مقدماتی

 

 

لاگ بوک کارآموزی 2

لاگ بوک کارآموزی 4

لاگ بوک کارآموزی در عرصه 1

لاگ بوک کارآموزی در عرصه 2

لاگ بوک کارآموزی پرستاری

کارآموزی 1