خانم  لیلا رادرزم

اختلالات سلامت مادر و نوزاد

اصول و مهارت های پرستاری

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

پرستاری کودک سالم 1

پرستاری کودکان 1

سلامت فرد و خانواده

فرآیند یادگیری و آموزش به مددجو

 

خانم زهرا نعیم آبادی

طرح درس کودکان 1

طرح درس کودکان2

پرستاری کودکان

بیماری های کودکان

 

آقای محمود بخشی

پرستاری داخلی - جراحی ۳

پرستاری داخلی - جراحی ۴

پرستاری در بحران، فوریت ها و حوادث غیرمترقبه

پرستاری ویژه

 

خانم زهرا احمدی

روانشناسی فردی اجتماعی

اخلاق در پرستاری

بهداشت جامعه2

بهداشت جامعه3

بهداشت روان

پرستاری بیماریهای روان

سلامت فرد و خانواده

اصول مدیریت خدمات پرستاری

پرستاری بهداشت

پرستاری و بهداشت محيط

 

خانم فرزانه کاظم زاده

سالمندان 1

سالمندان2

سالمندان3

داخلی جراحی2

داخلی جراحی3

داخلی جراحی4

عرصه3

مراقبتهای پرستاری در منزل

مفاهیم پایه پرستاری

اصول پرستاری

مدیریت خدمات پرستاری

 

خانم مریم ولیان

عرصه1

دیالیز

داخلی جراحی2

پرستاری بزرگسالان سالمند 2

مراقبت های ویژه

 

خانم زهرا نعیمی

کارآموزی سالمندان 1

کارآموزی در عرصه 1

داخلی جراحی4(پوست و سوختگی)

کودکان 1

کودکان 2

کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری

 

آقای مهدی صادقی

پرستاری بزگسالان و سالمندان1

پرستاری بزرگسالان و ساللمندان2

 

خانم فریبا فکری

فارماکولوژی

 

خانم فاطمه قنبری

فیزیولوژی

 

آقای امیر یونسیان

آمار حیاتی

 

خانم فرنوش جامعی

انگل شناسی

 

آقای بهروز یحیایی

آناتومی

 

دکتر علی نوری زاده

بیوشیمی

 

خانم مریم هراتی

تغذیه

 

آقای تقی شکاری

فناوری اطلاعات