برای دریافت آیین نامه هیات علمی به لینک زیر مراجعه فرمایید:

آیین نامه اعضای هیات علمی

 

آیین نامه ارتقا اعضای هیئت علمی پزشکی

جداول آیین نامه