اهم فعالیت های آموزشی -پژوهشی اساتید گروه پزشکی

==================================================================

دکتر یداله مشایخی

رشته: دکتری بافت شناسی

خلاصــــــه فعالیت های آموزشــــــــــی

دریافت دیپلم از دبیرستان خوارزمی شماره یک: 1354

دریافت کارشناسی از دانشگاه فردوسی مشهد در رشته زیست شناسی با معدل 16/60: بهمن 1358

دریافت کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس در رشته بافت شناسی با معدل 16/80: دی ماه 69

دریافت دکترای تخصصی از دانشگاه لیورپول انگلستان: دی ماه 1375

تدریس در دبیرستانهای شهرستان زرندیه و شاهرود: 1359 تا 1368

تدریس در دانشگاه علوم پزشکی سمنان (دروس بافت شناسی و پاتولوژی عمومی): 68 تا 69

تدریس در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (دروس بافت شناسی و زبان تخصصی، جنین شناسی و ژنتیک برای رشته مامایی): 71 تا 84

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود (دروس بافت شناسی و زبان تخصصی، جنین شناسی): 86 تا کنون

خلاصــــــــــــــــــــــــه فـــــعـــــالـــــیــــــــتهای پژوهــــــــــــشــــــــــــــــی

كد

نوع

 عنوان

7805

ورودي طرح‌

طراحي نرم افزار استريولوژيک وبررسي تاثير هورمون رشد بر اپي فيز استخوان تي بي اي موش

8318

ورودي طرح‌

بررسي اثر تراتوژنيک نيکوتين درکليه موش صحرايي

8101

ورودي طرح‌

بررسي کفايت فيستول شرياني وريدي در بيماران تحت درمان با همودياليز

7603

ورودي طرح‌

تحليل سوالات آزمون فينال پرستاري در دانشکده علوم پزشکي شاهرود

8107

ورودي طرح‌

بررسي ريسک فاکتورهاي اختلالات اسکلتي-عضلاني ناشي از کار با کامپيوتر در کاربران سيستم HIS  بيمارستان امام حسين (ع)  با استفاده از تکنيک RULA  و تعيين Action Level  مناسب

8405

ورودي طرح‌

بررسي تاثير برنامه تعديل رژيم غذايي بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به آنژين صدري مراجعه کننده به بخش قلب بيمارستان امام حسين 84

50

مقاله ارائه شده

بررسي عوامل موثر بر انتخاب روش زايمان در زنان باردار مراجعه کننده به بيمارستان فاطميه شاهرود در سال 1382

69

مقاله ارائه شده

بررسي عوامل مؤثر بر انتخاب روش زايمان در زنان باردار مراجعه کننده به بيمارستان فاطميه شاهرود در سال 1382

79

مقاله ارائه شده

بررسي مقايسه اي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به بيماري ديابت نوع II بر اساس نوع عوارض در بيمارستان امام حسين (ع) شاهرود

85

مقاله ارائه شده

بررسي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به بيماري مزمن انسدادي ريه (COPD) مراجعه کننده به بيمارستان امام حسين(ع) شاهرود

96

مقاله ارائه شده

بررسي مقايسه اي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به بيماري ديابت نوع II بر اساس نوع عوارض ناشي از بيماري در بيمارستان امام حسين(ع) شاهرود

120

مقاله ارائه شده

بررسي تأثير برنامه تعديل رژيم غذايي بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به آنژين صدر مراجعه کننده به بخش قلب بيمارستان امام حسين(ع) شاهرود

166

مقاله ارائه شده

بررسي تطابق برنامه درسي موجود در رشته پرستاري با نيازهاي جامعه از ديدگاه دانشجويان جديد اين رشته

38

مقاله ارائه شده

سندرم ساختمان بيمار و اهميت نگهداري صحيح و مناسب از تجهيزات کيفيت هواي داخل ساختمان

42

مقاله ارائه شده

بررسي ميزان آگاهي پرسنل اتاق عمل در ارتباط با احتراق و پيشگيري از آن در اتاق عمل در بيمارستان هاي وابسته به دانشکده ع پ شاهرود

1431

مقاله ارائه شده

بررسي تحقق اهداف آموزش باليني در رشته مامايي در دانشکده علوم پزشکي شاهرود

173

مقاله چاپ شده

تحليل سوالات آزمون جامع نهايي در دانشکده علوم پزشکي شاهرود

386

مقاله چاپ شده

بررسي ارتباط مهارت هاي پرستاري با گردش مجدد خون در فيستول شرياني- وريدي

400

مقاله چاپ شده

تأثير نيکوتين بر ساختمان کليه هاي جنين در موش صحرايي(ورود 86)

94

مقاله چاپ شده

بررسي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به بيماري مزمن انسدادي ريه (COPD) مراجعه کننده به بيمارستان امام حسين(ع) شاهرود

 

 

بررسی تاثیر تجویز موضعی هورمون رشد برخصوصیات استریولوژیک سلولهای غضروف رشد خرگوش. مجله فیض کاشان جلد 6، شماره 3، ص 22 تا 30

 
========================================================================
دکتر پرستو پورعلی
رشته: دکتری میکروب شناسی
پست الکترونیکی: parastoo_pourali@yahoo.com
خـــــلاصـــه فــــعــــالـــیتــــهــــای آمــــــوزشـــــــی

- دانش آموخته دوره کارشناسی ميكروبيولوژي از دانشگاه اصفهان (ورودي 1380).

- دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد ميكروبيولوژي از دانشگاه شهید چمران اهواز (ورودي 1384).

- دانش آموخته دكتري ميكروبيولوژي از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات واحد فارس (ورودی 1387).

- همكاري به صورت پاره وقت به مدت 1 سال با آزمايشگاه مشاورين نساجي و چرم مشرق زمين (آزمايشگاه همكار اداره استاندارد مشهد).

- همكاري به صورت مدعو به مدت 1 سال در دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون، دانشکده علوم پایه، در سال تحصیلی 88-89.

- همکاری به صورت مدعو به مدت 2 سال در دانشگاه پیام نور مشهد، دانشکده علوم پایه، در سال های تحصیلی 89-90 و 90-91.

- همکاری به صورت بورسیه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده پزشکی، از سال تحصیلی 89-90 تا کنون.

خـــــــــــــــلـــــــــاصـــــــــــه فــــــعـــــالــــــیتهای پــــژوهــــــشــــــــــي:

مقالات ISI با عناوین:

-Pourali P, Roayaei Ardakani M, Jolodar A, Razi Jalali MH. (2009). PCR Screening of the endosymbionts Wolbachia in some Athropods and  nematodes of Khuzestan province, Iran. Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University. 10(3): 216-222.

- Pourali P, Baserisalehi M, Behravan J, Alavi H, Hosseini BBA. (2012). Biological synthesis of silver and gold nanoparticles by bacteria in different temperatures (37°C and 50°C). Joutnal of pure and applied microbiology. 6 (2): 757-763.

- Pourali P, Baserisalehi M, Behravan J, Ganjali R, Bahador N, Arabzadeh S. The effect of temperature on antibacterial activity of biosynthesized silver nanoparticles. Biometals (2013) 26:189–196.

مقالات ISC با عناوین:

-راحله طاهری، هاتف آجودانی فر، پرستو پورعلی. تولید سلولز توسط جدایه های باکتریایی بومی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی دنیای میکروب ها، دوره 6، شماره 3 (پیاپی 16)، پاییز 1392، ص 9-10.

پرستو پورعلی، مجید باصری صالحی، سیما افشارنژاد و جواد بهروان. تولید بیولوژیکی و بررسی خواص ضد باکتریایی نانوذرات طلا، فصلنامه علمی پژوهشی دنیای میکروب ها، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1392.

مقالات شرکت داده شده در کنگره های داخلی با عناوین ذیل: 

-اولین همایش دانشجویی بیوتکنولوژی ایران-دانشگاه تهران، 1384/8/24:

     حذف ذرات ریز با به کارگیری گرانول های میکروبی که برای تیمار هوازی پساب استفاده می شوند و ...

    کاربرد نانوفیلتراسیون به منظور جداسازی استروئیدها از آب.

-نهمین همایش ملی بهداشت محیط- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درماني اصفهان، 1385/8/16:

     مکانیسم مقاومت و جمع آوری فلزات سنگین توسط SRB ها و تعیین میزان سمیت فلزات مختلف روی این میکروارگانسیم ها.

-نهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني کرمان، 1386/12/14:

     جستجوی باکتری درون سلولی ولباشیا، همزیست در برخی آرتروپودها با روش PCR در شهر اهواز.

-پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران-دانشگاه شهيد چمران اهواز، 1386/11/23:

      ولباشیا و کاربرد آن در کنترل بیولوژیک انتخابی و اختصاصی.

- پانزدهمین کنفرانس سراسری و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی- دانشگاه تهران، 1387/5/29:

 جداسازی باسیلوس های تولید کننده بایوسورفاکتانت و آنتی بیوتیک از ریشه برخی از گیاهان بومی استان خوزستان.

-اولین همایش منطقه ای نقش میکروارگانیسم ها در محیط زیست - دانشگاه علوم و تحقیقات فارس، 1387/12/1:

 تولید بایوگاز و اثرات آن در حفظ محیط زیست.

-اولین همایش تخصصی و نمایشگاه بین المللی جایگاه نانوداروها، نانوزیست فناوری، نانو زیست حسگرها و نانو مواد در علوم پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1388/4/23:

Therapeutic strategies for nanovectors delivery SiRNA

- دوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 6-9 سپتامر 2011:

Assessment the effects of biochemical factors on extracellular biosynthesis of silver nanoaprticles by the mycelia extracts of some fungal strains

- سخنرانی در اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد. 1-2 سپتامر 2011:

Rapid extracellular biosynthesis of silver nanoaprticles by a fungus strain G2 and optimization of the process.

-اولین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره کشوری میکروب شناسی- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 23 می 2011:

Microbial biosynthesis of silver nanoparticles and antimicrobial activity against some pathogenic bacteria.

-اولین کنگره بین المللی و ششمین کنگره کشوری میکروبیولوژی بالینی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 2-4 اکتبر 2012.

Biological production of silver nanoparticles by soil bacteria and their antibacterial activity against some antibiotic resistant Staphylococcus aureus (MRSA and VISA)

Production of the gold nanoaprticles by soil bacteria, assessment the effects of the environmental factors on their sizes, shapes and antibacterial properties and identification of the bacterial strains.

-ارائه مقاله به صورت سخنرانی در هفته پژوهش، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، 1388/9/26:

پروتیئن تک یاختهSCP)) و کاربردهای آن

کتاب:

-ترجمه و تالیف کتاب "بیولوژی میکروارگانیسم ها" چاپ شده توسط موسسه انتشارات بانگ الست مشهد در سال 1388.

شرکت در کارگاه های آموزشی با عناوین ذیل:

-آشنایی با پایگاه های اینترنتی " "Science Direct, Web Of  Science & Ebsco در دانشگاه شهید چمران اهواز در تاریخ 1385/9/28.

- RT-PCR و PCR در دانشگاه آزاد واحد کازرون در تاریخ 2/10/1388.

-اصول مقاله نویسی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات میکروب شناسی و ویروس شناسی، در تاریخ 90/4/15لغایت 90/4/29.

هدایت پایان نامه های دانشجویی:

-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی با عنوان: جداسازی باکتری تولید کننده اگزوپلی ساکارید از خاک با تولید همزمان نانو ذرات نقره در محیط کشت و بررسی نوع اگزوپلی سه کارید سنتز شده با هدف استفاده در پوشاننده های زخم. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان (دفاع شد-1391).

- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی با عنوان: جداسازی و شناسایی باکتری هایی با توان تولید هیالورونیک اسید و نانو ذرات نقره از نمونه های بالینی و بررسی خواص ضد باکتریایی هیالورونیک اسید سنتز شده حاوی نانوذرات نقره. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان (در حال انجام).

افتخارات:

-کسب عنوان دانشجوی پژوهشگر برتر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس در سال 1388.

 

================================================================

دکتر نسرین رضویان زاده

رشته: متخصص داخلی

آدرس ایمیل : nasrinrazavianzadeh@yahoo.com

خـــــلاصـــه فــــعــــالـــیتــــهــــای آمــــــوزشـــــــی

سوابق تحصیلی:

1374-1367 : پزشک عمومی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ابران

1377-1374 : تخصص داخلی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ابران

سوابق آموزشی:

تدریس واحد عملی بخش داخلی دانشجویان پزشکی

تدریس واحد عملی سمیولوژی دانشجویان پزشکی

تدریس واحد سمیولوژی دانشجویان پزشکی

تدریس واحد ریه (فیزیوپاتولوژی) دانشجویان پزشکی

تدریس واحد خون (فیزیوپاتولوژی) دانشجویان پزشکی

تدریس واحد گوارش (فیزیوپاتولوژی) دانشجویان پزشکی

تدریس واحد کلیه (فیزیوپاتولوژی) دانشجویان پزشکی

تدریس بیماریهای داخلی دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی

تدریس بیماریهای داخلی دانشجویان کارشناسی پرستاری

تدریس بیماریهای داخلی دانشجویان کارشناسی مامایی

خـــــــــــــــلـــــــــاصـــــــــــه فــــــعـــــالــــــیتهای پــــژوهــــــشــــــــــي:

سوابق سخنرانی :

سمینار لارو درمانی:1392

کارگاه بیماریهای متابولیک در زنان میانسال:1392

1378:سمینار مبارزه با سل

کارگاه آسم :1383

کارگاه اورژانسهای شایع مامایی : 1383

کارگاه آسم : 1381

برنامه مدون آموزش مداوم پزشکان عمومی (کد:39301061) :1387

برنامه مدون آموزش مداوم پزشکان عمومی (کد :3301066) : 1386

برنامه مدون آموزش مداوم پزشکان عمومی (کد :330102) : 1386

برنامه مدون آموزش مداوم پزشکان عمومی (کد 3020301) :  1380

برنامه مدون آموزش مداوم پزشکان عمومی (کد:3060301) : 1379

برنامه مدون آموزش مداوم پزشکان عمومی (کد:3050301) : 1379

برنامه مدون آموزش مداوم پزشکان عمومی (کد:3030301) : 1378

کنفرانس آنفلونزای نوع آ :1388

کنفرانس مشاوره و ترک دخانیات : 1385

 کنفرانس مسمومیتهای شایع: 1380

کنفرانس بیماریهای متابولیک : 1380

کنفرانس اورژانسهای طب داخلی : 1380

دوره های آموزشی :

همایش بین المللی مکمل های غذایی،رژیمی و دارویی افق 1404 : شهریور 92

بیست وچهارمین کنگره سالانه و باز آموزی جامعه پزشکان متخصص داخلی : اردیبهشت 92

بیست وسومین کنگره سالانه و باز آموزی جامعه پزشکان متخصص داخلی : اردیبهشت 91

بیست ودومین کنگره سالانه و باز آموزی جامعه پزشکان متخصص داخلی : اردیبهشت 90

بیست ویکمین کنگره سالانه و باز آموزی جامعه پزشکان متخصص داخلی : اردیبهشت 89

نوزدهمین کنگره سالانه و باز آموزی جامعه پزشکان متخصص داخلی : اردیبهشت 87

هجدهمین کنگره سالانه و باز آموزی جامعه پزشکان متخصص داخلی : اردیبهشت 86

هفدهمین کنگره سالانه و باز آموزی جامعه پزشکان متخصص داخلی : اردیبهشت 85

پانزدهمین کنگره سالانه و باز آموزی جامعه پزشکان متخصص داخلی : اردیبهشت 83

چهاردهمین کنگره سالانه و باز آموزی جامعه پزشکان متخصص داخلی : اردیبهشت 82

دهمین کنگره سالانه و باز آموزی جامعه پزشکان متخصص داخلی : اردیبهشت 78

باز آموزی مدون بیماریهای خونی ویژه متخصصان داخلی : بهمن 88

باز آموزی مدون بیماریهای گوارش ویژه متخصصان داخلی : اسفند 87

باز آموزی مدون بیماریهای روماتولوژی ویژه متخصصان داخلی : تیر87

باز آموزی مدون بیماریهای کلیه ویژه متخصصان داخلی : خرداد 85

باز آموزی مدون آموزش مداوم تصویر برداری دستگاه استخوانی عضلانی و دستگاه گوارش : اسفند 84

باز آموزی مدون آموزش مداوم ویژه متخصصان داخلی : خرداد 83

کارگاه ارزیابی بالینی و ابزارهای آن :بهمن 87

کنفرانس عوارض نا خواسته دارو ها :دی 81

سمینار تجویز منطقی دارو ها : فروردین 80

کارگاه اصول پیشگیری ،تشخیص و درمان آسم :آذر 79

همایش دیالیز صفاقی:بهمن 79

سمینار آموزشی بیماریهای مفصلی استخوانی :تیر 78

برنامه خود آموزی آموزش کاربردی رایانه و اینترنت :فروردین 88

نامه خود آموزی اطلاعات پزشکی در اینترنت:فروردین 88

برنامه خود آموزی اسید وباز : شهریور 88

برنامه خود آموزی اورژانسهای طب عفونی :مهر 86

گواهی حضور در طرح ضیافت اندیشه استادان (اخلاق علمی و حرفه ای) :شهریور 92

 گواهی طی دوره های تربیت مربی آموزش طب مبتنی بر شواهد : اسفند 90

گواهی شرکت در کارگاه ورزش درمانی : بهمن 91

گواهی شرکت در کارگاه آمادگی تافل 4: فروردین 91

گواهی شرکت در کارگاه آمادگی تافل 2: فروردین 91

گواهی شرکت در دوره آموزشی آندوسکوپی : اردیبهشت 92 وچهار دوره قبل تر

گواهی شرکت در دوره آموزشی اسپیرومتری : اردیبهشت 92 وچهار دوره قبل تر

مقالات:

دلوریان زاده ، خسروی ، رضویان زاده :بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد تغذیه ای دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی در دو منطقه از ایران.مجله دانش و تندرستی ،

موسوی، آقایان، رضویان زاده:بررسی شیوع افسردگی در بیماران دیابتی(مجله دانش وتندرستی)

مصطفوی،رضویان زاده:بررسی فاکتورهای اتو انتی بادی در بیماران گریوز،پنجمین کنگره بین المللی غدد درون ریز 78 (پوستر)

رضویان زاده،بررسی نحوه مصرف قرص آهن در دختران دبیرستانی شاهرود در طرح آهن یاری ،(همایش سلامتی و تندرستی ،بهمن 90،پوستر)

رضویان زاده،بررسی وضعیت تغذیه ای خانمهای باردار در گرگان (همایش سلامتی و تندرستی ،بهمن 90،پوستر برتر)

رضویان زاده ،بررسی شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی در عفونت ناشی از ای کلای  در مراکز آزمایشگاهی شاهرود از سال 1382-1380 (باشگاه پژوهشگران جوان بهمن 85،پوستر)

رضویان زاده ،بررسی شیوع سرطانهای دستگاه گوارش در شاهرود (کنگره سرطان ، ارومیه اردیبهشت 80، پوستر )

مسئولیتهای اجرایی:

نماینده کمیته جذب هیئت علمی استان سمنان: از ابتدا تا کنون

نماینده کمیته انظباطی اساتید : از سال 1389 تا کنون

نماینده کمیسیون ماده بیست وزارت بهداشت : از ابتدا تاکنون

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی : از 1392 تا کنو ن

عضو شورای پژوهشی دانشکدده پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکدده پزشکی

ریاست دانشکده  پزشکی : از سال 1389-1387

معاون آموزشی دانشکده پزشکی : از سال 1387- 1383

پایان نامه های راهنمایی شده:بیش از 30 عنوان

بررسی آگاهی و عملکرد بیماران دیابتی در رابطه با رژیم غذایی و اثر آن بر HbA1c و کلسترول خون در سال 1390-1389

بررسی وضعیت تعذیه زنان باردار مراجعه کننده به کلینیک دزیانی گرگان در شش ماهه اول 1390

بررسی اندکس توده بدنی مبتلایان به هیپرپرولاکتینمی ایدیوپاتیک

مقایسه اثر گاباپانتین و نورتریپتیلین در کاهش علائم بیماران مبتلا به پلی نوروپاتی دیابتی به صورت مجزا وهمزمان با هم

بررسی سوئ مصرف NSAIDS در بیماران با درد مزمن

بررسی سوئ مصرف ترامادول در دانشجویان دانشگاههای شهرستان شاهرود

پایان نامه مای مشاوره شده :

بررسی اثر تمرینات هوازی و ویتامین ای بر دانش آموزان دبیرستانی پسر مبتلا به کبد چرب

بررسی اثر تمرینات مفاومتی وهوازی براسپیرومتری زنان دیابتی 

 

=====================================================================

 

 

دکتر قاسم عطایی

رشته: دکتری بیوشیمی

مقالات در مجلات داخلی:

1-پنجه پور م. عطايی ق. حکيم الهی غ. و موسوی موحدی ع. " مطالعه برهمکنش آنزيم آدنوزين د آمينازبا نوکلئوزيدها با حلقه باز" Iran. J. Biol. 1997, 169-183.

2- عطايی ق., برکشلی م., نورالدين م. " نقش زعفران در جلوگيری از تخريب نسخ خطی و مينياتور ايران" مجموعه مقالات سومين همايش ملی زعفران 263-  235 آذر 1382.

3- عطايی ق.؛ زنوزی  ف.؛ ديوسالار ع.؛  موسوی-موحدی ع.؛ صبوری ع.؛ صفريان ش.؛ حبيبی م.؛ گچکار ل. و مردانيان ُ. "مقايسه سينتيکی و ترموديناميکی آنزيم آدنوزين د آميناز روده و طحال" پژوهنده سال 10 شماره 44 خرداد و تير 1384 صفحات 65 تا 72.

مقالات در کنگره های داخلی:

1 عطايی ق. موسوی موحدی وع صبوری ع " اثر دی اتيل پيروکربنات و معرف ودوارد بر جايگاه فعال آنزيم آدنوزين د آميناز " پنجمين کنگره بيوشيمی ايران ، دانشگاه علوم پزشکی اروميه 1378.

2- عطايی ق., صفريان ش., موسوی موحدی ع., مردانيان س., حکيم الهی غ. و صبوری ع.. آناليز ساختاری اسيد های آمينه در جايگاه فعال آنزيم آدنوزين د آميناز از طريق مديفيکاسيون شيميايی. اولين کنگره بيوشيمی و بيوفيزيک ايران دانشگاه تهران ديماه 1379.

3- عطايی ق. و موسوی موحدی ع. مطالعه سينتيکی برهمکنش آنزيم آدنوزين د آميناز با نوکلئوزيد های حلقوی و غيرحلقوی. پنجمين سمينار بيوشيمی فيزيک ايران خردادر 1380 دانشگاه شهيد باهنر کرمان.

4- عطايی جعفری ق. و مقدم نيا ح. اثر پرتوهای يون زا بر ساختمان اسيدهای آمينه و پروتئين ها.سومين کنفرانس بين المللی اثر پرتوهای يونزا با مقادير کم بر سلامت انسان. دانشگاه شهيد بهشتی 1382.

5- عطايی جعفری ق. برکشلی م. " نقش زعفران در جلوگيری از تخريب نسخ خطی ايران" سومين همايش ملی زعفران دانشگاه علوم پزشکی مشهد  آذر 1382.

6- عطايی جعفری ق. " اثر استامينوفن بر فعاليت آنزيم آدنوزين د آميناز" دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی -دانشکده پيراپزشکی (کد 11300) اسفند 1382.

7- عطايی جعفری ق " تجزيه و تحليل سينتيکی و ساختاری مهار آنزيم آدنوزين د اميناز توسط استامينوفن" ششمين کنفرانس بيوشيمی فيزيک ايران شهريور 1383 دانشگاه علوم پايه  دامغان

مقالات در مجلات خارجی:

1-Ataie G., Moosavi-Movahedi A.A. Saboury A.A., Hakimelahi G.H., Hwu J.R.and Tsays C. Enthalpy and enzyme activity of modified histidine residues of adenosine deaminase and pyrocarbonate complexes. Int. J. Biol. Macromol. 2000, 27:1, 29-33.

2-Barkeshlil M. and Ataie G. pH Stability of Saffran used in Verdigris as an Inhibitor in Persian Miniature paintings.  Restaurator 2002, 154-164.

3- Saboury A.A., Divsalar A., Ataie G., Moosavi-Movahedi A.A., Housaindokht M.R., Hakimelahi G.H. A product Inhibition study on Adenosine deaminase by Spectroscopy and Calorimetry.  J. of Bioch. and Mol. Biol. 2002, 35: 3, 302-305.

4- Saboury A.A., Divsalar A., Ataie G., Amanlou M., Moosavi-Movahedi A.A.and Hakimelahi G.H.  Inhibition study of Adenosine deaminase by Caffeine using Spectroscopy and Isothermal Titration Calorimetry. Acta Biochimica Polonica 2003, 50:3, 849-855.

5- Ataie G., Safarian Sh., Divsalar A., Saboury A.A., Moosavi-Movahedi A.A., Ranjbar B., Cristalli G. and Mardanian S. "Kinetic and structural analysis of inhibition of Adenosine deaminase by Acetaminophen" J. of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry.Feb 2004, 19:1, 71-78.

6- Moosavi-Movahedi A.A., Safarian Sh., Hakimelahi G.H., Ataie G., Ajloo D., Panjehpour S., Riahi S., Mosavi M.F., Mardanyan S., Soltani N., Khalafi-Nezhad A., Sharghi H., Moghadamnia H. and Saboury A.A. "QSAR Analysis for ADA upon Interaction with a Series of Adenine Derivatives as Inhibitors" Nucleosides. Nucleotides & Nucleic Acids, 2004, 23:3, 613-624.(مقاله برگزيده جشنواره خوارزمي سال1384)

7 - Saboury A.A, Bagheri S., Ataie G., Amanlou M., Moosavi-Movahedi A.A., Hakimelahi G.H.,Cristalli G. and Namaki S. “ Binding Properties of Adenosine Deaminase Interacted with Theophyline” Chem. Pharm. Bult., 2004, 52(10): 1179 -1182.

8 -. Saboury A.A, Bagheri S., Ataie G.,  Moosavi-Movahedi , Hakimelahi G.H, Cristalli G. and Mardanian S. “ Kinetic and Thermodynamic study on the Inhibition of Adenosine Deaminase by Theobromine” Asian Journal of Chemistry, 2005, 17: 1; 133 – 239.

9 - G. Ataie, S. Bagher, A. Divsalar, A.A. Saboury, S. Safarian, A.A. Moosavi- Movahedi and S. Namaki. “A kinetic and thermodynamic comparison on the Inhibition of adenosine deaminase by Purine Drugs” Iranian Journal of Pharmaceutical Research (IJPPR), 2007,  6 (1) : 43-50.

10 -: Ajloo, Davood, Saboury, Ali A., Haghi-Asli, Niloofar, Ataei-Jafarai, Ghasem, Moosavi-Movahedi, Ali A., Ahmadi, Mosayeb, Mahnam, Karim and Namaki, Saeed  'Kinetic, thermodynamic and statistical studies on the inhibition of adenosine deaminase by aspirin and diclofenac', Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2007,  22:4, 395 – 406

11 - K. Mahnam, A.A. Moosavi-Movahedi, H. Bahrami, G. Hossein Hakimelahi, G. Ataie, S. Jalilic, A.A Saboury, F. Ahmad, S. Safarian, M. Amanlou and B. Moshiri
" Efficient factors in protein modification: Adenosine deaminase esterification by Woodward reagent K"  J. Iran. Chem. Soc (JICS). 2008, Vol. 5, No. 3,. 464-475.

12 - Mandana Barkeshli, Ghasem Ataie, Mahmood Alimohamma" Historical analysis of materials used in Iranian paper dyeing with special reference to the effect of henna dye on paper based on scientific analysis" ICOM COMMITTEE FOR CONSERVATION,  2008,  Vol.  I, 253 – 261.

13 -– A.A. Moosavi-Movahedi 1,2,*, H. Sepassi Tehrani1, M. Amanlou3 , M.N. Soltani Rad 4, G.H. Hakimelahi5 , F.-Y. Tsai 6, G. Ataie1, A.A. Saboury1, F. Ahmad 7, A. Khalafi-Nezhad8, N. Poursasan1 and A. Sharifizadeh1" Kinetic and Conformational Studies of Adenosine Deaminase Upon Interaction with Oxazepam and Lorazepam"

Protein & Peptide Letters, 2010, 17, 197-205.

14 – Masam Mard- Soltani, Mohammad Reza Dayer, Ghasem Ataie, Ahmad Ali Moazedi, Mohammad Saaid Dayer nad Sayed Mohammad Reza  Alavi " Coagulation factors Evaluation in NIDDM patients" American Journal of Biochemistry and Molecular Biology, 2011, 1 (3) :244 – 254.

Articles Presented in Conferences:

.مقالات در کنگره های خارجی:

1- Ataie G., Safarian Sh., Panjeh- Pour M., Hakimelahi G.H. and Moosavi-Movahedi A.A.  Kinetic study of interaction of Adenosine deaminase with cyclyc and acyclic nucleosides. 3rd International Symposium of Nucleosides and Nucleotides. Madrid 2000.

2- Ataie G., Safarian S., Moosavi- Movahedi A.A. and Saboury A.A. "Structural Analysis of Acidic and Histidyl residues at the Active site of Adenosine deaminase via Chemical Modification. 2nd Int. Conf. on Chemistry & Applications. Doha, Qatar 2003.

طرح های تحقيقاتی:

1- مجری: عطايی جعفری ق. همکاران طرح: صبوری ع.وموسوی موحدی ع.,صفريان ش., مقدم نيا ح.  "تجزيه و تحليل سينتيکی و ترموديناميکی اثر تعدادی از داروها و ليگاندها با ساختمان آروماتيکی و پورينی بر فعاليت آنزيم آدنوزين د آميناز". محل اجرا: مرکز تحقيقات بيوشيمی و بيوفيزيک دانشگاه تهران و آزمايشگاه شيمی دانشکده پيراپزشکی. سازمان اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی. تاريخ شروع: 27/1/81 تاريخ خاتمه شهريور 1383 ( طرح تحقيقاتی برگزيده معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی سال83).

2- مجری: عطايی جعفری ق. همکاران طرح: موسوی موحدی ع.,صفريان ش.,صبوری ع. "مقايسه سينتيکی و ترموديناميکی آنزيم آدنوزين د آميناز استخراج شده از منابع مختلف (روده و طحال)". محل اجرا: مرکز تحقيقات بيوشيمی و بيوفيزيک دانشگاه تهران و آزمايشگاه شيمی دانشکده پيراپزشکی. سازمان اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی. تاريخ شروع  1/3/81 تاريخ خاتمه اسفند 1383

3 - مجری: عطايی جعفری ق.و صفريان ش همکار طرح: موسوی موحدی ع " مطالعه سينتيکی آنزيم آدنوزين د آميناز: انحراف از قانون هايپربوليک در سينتيک انزيمی" محل اجرا: مرکز تحقيقات بيوشيمی و بيوفيزيک دانشگاه تهران و گروه زيست شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران. سازمان اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی.

4 - مجری: عطايی جعفری ق. همکاران طرح: صبوری ع.وموسوی موحدی ع.,صفريان ش " تجزيه و تحليل سينتيکی و ترموديناميکی اثر تئوفيلين و تئوبرومين بر فعاليت آنزيم آدنوزين د آميناز". محل اجرا: مرکز تحقيقات بيوشيمی و بيوفيزيک دانشگاه تهران . سازمان اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی. تاريخ خاتمه اسفند 1384.

پايان نامه های تحقيقاتی:

1- استاد راهنما: صبوری ع. استاد مشاور: عطايی جعفری ق. موسوی موحدی ع.. سينتيک و ترموديناميک مهار آنزيم آدنوزين د آمينازبا اينوزين و چند ليگاند مشابه .( عادله ديوسالار جهت دريافت کارشناسی ارشد بيوفيزيک - دانشگاه تهران  IBB)1381.

2- استاد راهنما: موسوی موحدی ع. استاد مشاور: عطايی جعفری ق.و حبيبی رضايی م." مطالعه سينتيکی و ترموديناميکی اثر نوکلئوزيد های سنتز شده جديد بر فعاليت آنزيم آدنوزين د آميناز" (مريم ذنوذي جهت دريافت کارشناسی ارشد شيمی فيزيک - دانشگاه تهران  IBB )1381.

3 -  استاد راهنما: صبوری ع. استاد مشاور: عطايی جعفری ق. موسوی موحدی ع."مطالعه سينتيکی و ترموديناميکی اثر چند داروی پورينی بر فعاليت آنزيم آدنوزين د آميناز" (صغري باقري جهت دريافت کارشناسی ارشد بيوفيزيک  دانشگاه تهران  IBB 1383).

4 - استاد راهنما: محمدی زنوز ف و عاجلو د. استاد مشاور: عطايی جعفری ق."مطالعه تاثير پلی اکسو متالها و متوکلوپرآميد بر سينتيک آنزيم آدنوزين د آميناز" (حنانه موسوي نيك جهت دريافت کارشناسی ارشد شيمی فيزيک زمستان – دانشگاه علوم پايه دامغان – دانشكده شيمي) 1384 .

5 – استاد راهنما موسوي موحدي و قاسم عطايي " مطالعه سينتيكي و آرايش فضايي انزيم آدنوزين د آميناز در برهمكنش با اگزاسپام و لورازپام" (حامد سپاسي تهراني جهت دريافت کارشناسی ارشد بيوفيزيک 1387 – دانشگاه تهران  IBB).

6 – استاد راهنما دكتر حاجي حسيني استاد مشاور دكتر قاسم عطايي " بررسي غلظت فلزات سنگين در بافت ماكول انواع ميگوها در سواحل استان بوشهر" ( عبدالوحيد دهقان جهت دريافت كارشناسي ارشد بيوشيمي – دانشگاه پيام نور – تهران) 1388.

7 - استاد راهنما: صبوری ع. استاد مشاور: قاسم عطايی جعفری " مطالعه برهمكنش اوره آز باقلا و يون هاي نقره و مس" (الهه پور اكبر اصفهاني جهت دريافت كارشناسي ارشد بيوشيمي دانشگاه پيام نور– تهران) 1388.

8 – استاد راهنما دكتر رضا حاجي حسيني. استاد مشاور دكتر قاسم عطايي "بررسي كمي بيان ژن هاي كانديداي مقاومت به بيماري سپتوريوز برگي در گندم آلوده با قارچ مايكوسفارلا گرامينيكولا( مريم صادقي جهت دريافت كارشناسي ارشد بيوشيمي دانشگاه پيام نور– تهران) 1388.

9 – استاد راهنما دكتر محمد حسن شيخا. استاد مشاور دكتر قاسم عطايي "بررسي توزيع فراواني حذف ژنهاي گلوتاتيون S - ترانسفراز T1 وM1 در مردان داراي واريكوسل و ارتباط آن با پارامتر هاي اسپرم " (معصومه دهقاني احمدآبادي جهت دريافت كارشناسي ارشد بيوشيمي – دانشگاه پيام نور – تهران) 1389.

10 – استاد راهنما دكتر محمد رضا داير و دكتر قاسم عطايي " اثرات ديابت شيرين بر روي فاكتورهاي انعقاد خون" (ميثم مرد سلطاني جهت دريافت كارشناسي ارشد بيوشيمي – دانشگاه پيام نور – تهران) خرداد 1390.

مسئوليت های اجرائی:

1- مدير گروه علوم پايه دانشکده پيراپزشکی64 - 61

2-  مدير گروه علوم پايه دانشکده پيراپزشکی 72  - 66

3-  مدير گروه شيمی دانشکده پيراپزشکی (خرداد) 83 -72

افتخارات:

1- هيات علمی برگزيده دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی سال 82

2- هيات علمی برگزيده دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی سال 81

3- هيات علمی برگزيده دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی سال 75

4- هيات علمی برگزيده دانشکده پيراپزشکی سال 78

5- هيات علمی برگزيده دانشکده پيراپزشکی سال 74

6- طرح تحقيقاتی برگزيده دانشکده پيراپزشکی- معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی سال 83