اعضاء هیات علمی گروه هوشبری

1-آقای دکتر یوسف کلوخی

سمت: مدیرگروه

رشته: متخصص هوشبری

تلفن تماس:32390380-023

2-خانم دکتر لیلا خجسته

سمت : استاد

رشته: متخصص هوشبری