اعضاء هیات علمی   گروه پرستاری

                                                                                                                      

   لیلا رادرزم                                                                       فرزانه کاظم زاده                                                      دکتر محمود بخشی

  سمت: مدیر گروه                                                                 سمت: استاد                                                           سمت: استاد

رشته: کارشناسی ارشدپرستاری- کودکان                 رشته: کارشناسی ارشدپرستاری- داخلی-جراحی              رشته : دکتری پرستاری

تلفن:32390380-023

                                                                                                                  

     زهرا نعیم آبادی                                                            مریم ولیان                                                               زهرا احمدی

     سمت: استاد                                                                 سمت: استاد                                                            سمت: استاد 

     رشته: کارشناسی ارشدپرستاری- کودکان               رشته: کارشناسی ارشدپرستاری- ویژه                        رشته: کارشناسی ارشد پرستاری-بهداشت روان

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

     فرح عباسیان                                                               زهرا نعیمی                                                                              زهرا دهقان                                                                                                                 

     سمت : استاد                                                               سمت : استاد                                                                          سمت :استاد

رشته :کارشناسی ارشد پرستاری داخلی  و جراحی      رشته :کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی            رشته :کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

 

✅سومین جلسه کلاس آنلاین فلسفه در پزشکی یکشنبه مورخ ۲۰ فروردین ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در آدرس زیر برگزار می شود :  http://ecourse.iauec.ac.ir

دانشجویان در حیطه فلسفه میتوانند از طریق نام کاربری و رمز عبور دریافت شده از مطالب کلاس بهره گیرند.
شرکت تمامی دانشجویان ثبت نام شده در حیطه فوق الزامی است.
در صورت هرگونه مشکل در برقراری ارتباط با تلفن پشتیبانی
021-42863863
تماس حاصل نمایید.

✅نخستین جلسه کلاس آنلاین آموزش پزشکی  یکشنبه مورخ ۲۰ فروردین ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در آدرس
http://ecourse.iauec.ac.ir
برگزار میشود.
دانشجویان در حیطه اموزش پزشکی میتوانند از طریق نام کاربری و رمز عبور دریافت شده از مطالب کلاس بهره گیرند.

شرکت تمامی دانشجویان ثبت نام شده در حیطه فوق الزامی است.

در صورت هرگونه مشکل در برقراری ارتباط با تلفن پشتیبانی
021-42863863
تماس حاصل نمایید.

- قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در حیطه آموزش پزشکی المپیاد دانشجویی دانشکده پزشکی:
به اطلاع میرساند روز چهارشنبه مورخ 96/01/23ساعت 12 در محل دفتر جلسات دانشکده پزشکی دومین جلسه  آمادگی المپیاد برگزار خواهد شد.حضور دانشجویان حیطه آموزش پزشکی در این کلاس الزامیست.

 

- قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در حیطه علوم پایه المپیاد دانشجویی دانشکده پزشکی:
به اطلاع میرساند روز چهارشنبه مورخ 96/01/23ساعت 12 در دانشکده پزشکی دومین جلسه  آمادگی المپیاد برگزار خواهد شد.حضور دانشجویان حیطه علوم پایه در این کلاس الزامیست.