اعضاء هیات علمی گروه پزشکی

                                                                                                                       

 دکتر سید مهدی نقوی                                            دکتر محسن فیروز رای                                     دکتر سوسن جعفریان                                  دکتر سید وحید  صدر بلوریان

رشته:متخصص جراحی عمومی                              رشته: دکتری بیوشیمی                                     رشته: متخصص اطفال                                   رشته: متخصص ارولوژی

 

                                                                                                                    

دکتر محمد حسین حسنی                                      دکتر نرگس طالبی                                                   دکتر مهناز نوری                                      دکتر نسرین رضویان زاده

رشته: متخصص داخلی                                       رشته: دکتری ایمونولوژی                                       رشته: متخصص زنان                                 رشته: متخصص داخلی  

 

                                                                                                            

دکتر محمدرضا رحیمی مقدم                             دکتر فاطمه امیرخلیلی                              دکتر محمدرضا خادمی                                      دکتر مرضیه نظری

رشته: متخصص پاتولوژی                                 رشته: متخصص جراحی عمومی                 رشته: متخصص چشم                                      رشته:متخصص مغز و اعصاب

 

                                                                                                    

دکتر حسین هراتی پور                                دکتر پرستو پورعلی                                     دکتر عباس توکلیان                                 دکتر بهروز یحیایی                            

رشته: متخصص اطفال                               رشته: دکتری میکروب شناسی                   رشته: فوق تخصص غدد                            رشته: PHD علوم تشریحی

 

                                                                                                                                                                                                   

                                                 

دکتر حسین بهادران                                    دکتر محمد دانش پژوه                           دکتر فریور باقری                                    دکتر سمانه جلالی

رشته: دکتری اناتومی                                رشته: فوق تخصص گوارش                    رشته: متخصص ارتوپدی                          رشته:متخصص زنان

 

 

                                                              

دکتر لیلا خجسته                              دکتر جعفر طهماسبی                                        دکتر بیژن فهیمی                                   دکتر یوسف کلوخی

رشته :متخصص بیهوشی                  رشته:فوق تخصص قلب و عروق                    رشته: دکتری بیوشیمی بالینی                 رشته:متخصص بیهوشی

 

 

                               

دکتر محمد تقی گودرزی                               دکتر صدیقه بهروزی فر                                   دکتر سودابه حیدری

رشته: دکتری بیوشیمی بالینی                    رشته: دکتری فیزیولوژی                                    رشته: انگل شناسی پزشکی