اعضاء هیات علمی گروه پزشکی

                                                                                                                        

 دکتر سید مهدی نقوی                                            دکتر محسن فیروز رای                                     دکتر سوسن جعفریان                                     دکتر سید مهدی موسوی

رشته:متخصص جراحی عمومی                              رشته: دکتری بیوشیمی                                     رشته: متخصص اطفال                                   رشته: متخصص قلب

 

                                                                                                                     

دکتر محمد حسین حسنی                                      دکتر نرگس طالبی                                                   دکتر مهناز نوری                                      دکتر سید وحید  صدر بلوریان

رشته: متخصص داخلی                                       رشته: دکتری ایمونولوژی                                       رشته: متخصص زنان                              رشته: متخصص ارولوژی

 

                                                                                                                 

دکتر مجید نوریان                                              دکتر محمدرضا رحیمی مقدم                                 دکتر نسرین رضویان زاده                    دکتر فاطمه امیرخلیلی

رشته: متخصص پاتولوژی                                  رشته: متخصص پاتولوژی                                     رشته: متخصص داخلی                          رشته: متخصص جراحی عمومی

 

                                                                                                             

دکتر یداله مشایخی                                      دکتر محمدرضا خادمی                                                                 دکتر حسین هراتی پور

رشته: دکتری بافت شناسی                        رشته: متخصص چشم                                                                    رشته: متخصص اطفال

 

                                                                                                            

دکتر پرستو پورعلی                                   دکتر عماد احمدی آرا                                         دکتر عباس توکلیان                                   دکترسیدمحمودرضا خلیلیان

رشته: دکتری میکروب شناسی                رشته: دکتری انگل شناسی                                رشته: فوق تخصص غدد                           رشته : متخصص رادیولوژی

 

                                                          

 

دکتر بهروز یحیایی                               دکتر حسین بهادران                                             دکتر قاسم عطایی                                        دکتر محمد دانش پژوه

رشته: PHD علوم تشریحی               رشته: دکتری اناتومی                                         رشته: دکتری بیوشیمی                               رشته: فوق تخصص گوارش

✅سومین جلسه کلاس آنلاین فلسفه در پزشکی یکشنبه مورخ ۲۰ فروردین ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در آدرس زیر برگزار می شود :  http://ecourse.iauec.ac.ir

دانشجویان در حیطه فلسفه میتوانند از طریق نام کاربری و رمز عبور دریافت شده از مطالب کلاس بهره گیرند.
شرکت تمامی دانشجویان ثبت نام شده در حیطه فوق الزامی است.
در صورت هرگونه مشکل در برقراری ارتباط با تلفن پشتیبانی
021-42863863
تماس حاصل نمایید.

✅نخستین جلسه کلاس آنلاین آموزش پزشکی  یکشنبه مورخ ۲۰ فروردین ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در آدرس
http://ecourse.iauec.ac.ir
برگزار میشود.
دانشجویان در حیطه اموزش پزشکی میتوانند از طریق نام کاربری و رمز عبور دریافت شده از مطالب کلاس بهره گیرند.

شرکت تمامی دانشجویان ثبت نام شده در حیطه فوق الزامی است.

در صورت هرگونه مشکل در برقراری ارتباط با تلفن پشتیبانی
021-42863863
تماس حاصل نمایید.

- قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در حیطه آموزش پزشکی المپیاد دانشجویی دانشکده پزشکی:
به اطلاع میرساند روز چهارشنبه مورخ 96/01/23ساعت 12 در محل دفتر جلسات دانشکده پزشکی دومین جلسه  آمادگی المپیاد برگزار خواهد شد.حضور دانشجویان حیطه آموزش پزشکی در این کلاس الزامیست.

 

- قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در حیطه علوم پایه المپیاد دانشجویی دانشکده پزشکی:
به اطلاع میرساند روز چهارشنبه مورخ 96/01/23ساعت 12 در دانشکده پزشکی دومین جلسه  آمادگی المپیاد برگزار خواهد شد.حضور دانشجویان حیطه علوم پایه در این کلاس الزامیست.