ليست اسامي مانكن هاي موجود در مهارتهاي باليني جهت آموزش:

 1. آموزش تزريقات شرياني دست
 2. آموزش كتتر گذاري ونيدلينگ (سونداژ)
 3. آموزش پيشرفته اپيزياتومي
 4. آموزش كشيدن ناخن كامل
 5. آموزش CVC با قابليت كامل
 6. آموزش اتوسكوپي گوش
 7. آموزش افتالوسكوپي چشم
 8. آموزش سمع قلب و ريه كامل
 9. آموزش تزريقات نخاعي و LP
 10. آموزش اينتوباسيون بزرگسال
 11. آموزش اينتوباسيون نوزاد
 12. آموزش معاينات ركتال و پروستات
 13. آموزش تزريقات بين مفصلي مچ
 14. آموزش تزريقات بين مفصلي زانو
 15. آموزش تزريقات بين مفصلي شانه
 16. مانكن تمام تنه CPR نوزاد
 17. CPR بزرگسال با مانيتور
 18. آموزش چست تيوپ دو طرفه
 19. مانكن تمام تنه زايمان
 20. لارنگوسكوپ بزرگسال 1عدد تيغه صاف – يك عدد تيغه منحني
 21. ست لارنگوسكوپ اطفال و تيغه سر صاف نوزاد 1 عدد
 22. افتالموسكوپ و اتوسكوپ 3 عدد
 23. فشارسنج 4 عدد S.L و يك عدد پراتيك
 24. گوشي پزشكي 5 عدد
 25. آمبوبگ بزرگسال 1 عدد
 26. آموبوبگ اطفال 1 عدد
 27. پالس اكسيمتري 1 عدد
 28. سونيكيت 1 عدد

✅سومین جلسه کلاس آنلاین فلسفه در پزشکی یکشنبه مورخ ۲۰ فروردین ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در آدرس زیر برگزار می شود :  http://ecourse.iauec.ac.ir

دانشجویان در حیطه فلسفه میتوانند از طریق نام کاربری و رمز عبور دریافت شده از مطالب کلاس بهره گیرند.
شرکت تمامی دانشجویان ثبت نام شده در حیطه فوق الزامی است.
در صورت هرگونه مشکل در برقراری ارتباط با تلفن پشتیبانی
021-42863863
تماس حاصل نمایید.

✅نخستین جلسه کلاس آنلاین آموزش پزشکی  یکشنبه مورخ ۲۰ فروردین ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در آدرس
http://ecourse.iauec.ac.ir
برگزار میشود.
دانشجویان در حیطه اموزش پزشکی میتوانند از طریق نام کاربری و رمز عبور دریافت شده از مطالب کلاس بهره گیرند.

شرکت تمامی دانشجویان ثبت نام شده در حیطه فوق الزامی است.

در صورت هرگونه مشکل در برقراری ارتباط با تلفن پشتیبانی
021-42863863
تماس حاصل نمایید.

- قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در حیطه آموزش پزشکی المپیاد دانشجویی دانشکده پزشکی:
به اطلاع میرساند روز چهارشنبه مورخ 96/01/23ساعت 12 در محل دفتر جلسات دانشکده پزشکی دومین جلسه  آمادگی المپیاد برگزار خواهد شد.حضور دانشجویان حیطه آموزش پزشکی در این کلاس الزامیست.

 

- قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در حیطه علوم پایه المپیاد دانشجویی دانشکده پزشکی:
به اطلاع میرساند روز چهارشنبه مورخ 96/01/23ساعت 12 در دانشکده پزشکی دومین جلسه  آمادگی المپیاد برگزار خواهد شد.حضور دانشجویان حیطه علوم پایه در این کلاس الزامیست.