دانشجویان محترم پزشکی جهت مشاهده فرآیند دفاع از پایان نامه و دانلود فرم های مربوطه به لینک زیر مراجعه فرمایید.

 

فرآیند اخذ پایان نامه های پزشکی

 

فرم جدید اجازه دفاع دانشجویان دکتری حرفه ای و ارشد بالینی

 

همچنین دانشجویان محترم می توانند جهت دریافت فرم های روز دفاع، فرم های مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم و مرحله چهارم به صفحه اصلی دانشگاه، قسمت پژوهش و سپس قسمت فرایند و فرم های پایان نامه مراجعه نمایند.

 

آدرس ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشیار:                                                                                                        http://ris.iau.ac.ir

 

آدرس مشابهت یابی در بانک اطلاعات پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی کشور:                           http://thesis.research.ac.ir

 

آدرس انجام همانندجویی:                                                                                                                          http://tik.irandoc.ac.ir