خانم مهندس منیره کریم زاده

سمت :کارشناس اداره پژوهش

رشته :کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

تلفکس: 32390077-023 - 32392914-023 داخلی393

ایمیل:monirehkarimzadeh@yahoo.com