1
 
منابع آزمون های جامع علوم پايه پزشكي- رشته دكتراي پزشكي عمومي

منابع آزمون های جامع علوم پايه پزشكي- رشته دكتراي پزشكي عمومي

منابع آزمون های جامع علوم پايه پزشكي- رشته دكتراي پزشكي عمومي

رفرنس های امتحان پره انترنی

رفرنس های امتحان پره انترنی

رفرنس های امتحان پره انترنی

برگزاری آزمون پایان دوره بخش اطفال

برگزاری آزمون پایان دوره بخش اطفال

برگزاری آزمون پایان دوره بخش اطفال

برگزاری آزمون استخدامی کادر درمان بیمارستان خاتم الانبیاء در واحد شاهرود

برگزاری آزمون استخدامی کادر درمان بیمارستان خاتم الانبیاء در واحد شاهرود

برگزاری آزمون استخدامی کادر درمان بیمارستان خاتم الانبیاء در واحد شاهرود

چهارمین همایش ملی مرجعیت علمی

چهارمین همایش ملی مرجعیت علمی

چهارمین همایش ملی مرجعیت علمی

بازارچه خیریه

بازارچه خیریه

بازارچه خیریه دانشگاه آزاد شاهرود به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مکانیزاسیون و مدیریت یکپارچه پایان نامه های دانشجویی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مکانیزاسیون و مدیریت یکپارچه پایان نامه های دانشجویی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مکانیزاسیون و مدیریت یکپارچه پایان نامه های دانشجویی

پیام تبریک

پیام تبریک

پیام تبریک

  • بازارچه خیریه
  • بازارچه خیریه دانشگاه آزاد شاهرود به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی ...

  • کارگاه
  • کارگاه آموزشی آشنایی با مکانیزاسیون و مدیریت یکپارچه پایان نامه های دانشجویی ...

  • صورتجلسات
  • برگزاری جلسه بررسی حیطه منابع و امکانات ...