1
 
برگزاری کمیته مشورتی دانشجویی

برگزاری کمیته مشورتی دانشجویی

برگزاری کمیته مشورتی دانشجویی

تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان

تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان

تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

منابع آزمون های جامع علوم پايه پزشكي- رشته دكتراي پزشكي عمومي

منابع آزمون های جامع علوم پايه پزشكي- رشته دكتراي پزشكي عمومي

منابع آزمون های جامع علوم پايه پزشكي- رشته دكتراي پزشكي عمومي

رفرنس های امتحان پره انترنی

رفرنس های امتحان پره انترنی

رفرنس های امتحان پره انترنی

برگزاری آزمون پایان دوره بخش اطفال

برگزاری آزمون پایان دوره بخش اطفال

برگزاری آزمون پایان دوره بخش اطفال

برگزاری آزمون استخدامی کادر درمان بیمارستان خاتم الانبیاء در واحد شاهرود

برگزاری آزمون استخدامی کادر درمان بیمارستان خاتم الانبیاء در واحد شاهرود

برگزاری آزمون استخدامی کادر درمان بیمارستان خاتم الانبیاء در واحد شاهرود

چهارمین همایش ملی مرجعیت علمی

چهارمین همایش ملی مرجعیت علمی

چهارمین همایش ملی مرجعیت علمی

بازارچه خیریه

بازارچه خیریه

بازارچه خیریه دانشگاه آزاد شاهرود به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی

  • بازارچه خیریه
  • بازارچه خیریه دانشگاه آزاد شاهرود به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی ...