تبریک به دانشجویان گرامی آقایان فربد نوربینی و حمیدرضا اسفندیاری جهت کسب موفقیت کشوری در آزمون پیش کارورزی

کسب رتبه های هفتم و نهم کشوری در آزمون پیش کارورزی

  • چهارشنبه 26 آذر 1399
0 نظر

چهارشنبه 13 اسفند 1399 . 03:25 .