اعلام منابع آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، پیش کارورزی و پذیرش دستیار تخصصی در سال 1399-1400

منابع آزمون های پیش کارورزی شهریور 1400 تا پایان اسفند 1400 و چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیاری

/file/filedownload/b331c009-b92f-4d38-a82e-91accd54c4f8
/file/filedownload/ab474490-5f28-4138-a339-a5e7f70ca72c

  • شنبه 05 مهر 1399
0 نظر

جمعه 07 آذر 1399 . 11:31 .