گرامیداشت روز پزشک با حضور تعدادی از مسؤولین و اساتید محترم دانشکده علوم پزشکی و دانشگاه

گرامیداشت روز پزشک با حضور تعدادی از مسؤولین و اساتید علوم پزشکی و دانشگاه


 

  • يکشنبه 02 شهريور 1399
0 نظر

شنبه 05 مهر 1399 . 11:54 .