فهرست منایع آزمونهای پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی به همراه نسخه جدید جدول بودجه بندی سوالات آزمونهای یاد شده

اطلاعیه آزمون پیش کارورزی.jpg

منابع آزمونهای پیش کارورزی اسفندماه 1398 و بهار و شهریور 1399 و چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی

/file/filedownload/e6b13eb1-a83c-4df8-a0c3-29f2df003dd8

 

/file/filedownload/168b781b-6445-434e-b60a-6c2dfadc32c7

  • شنبه 14 تير 1399
0 نظر

چهارشنبه 31 شهريور 1400 . 18:26 .