فراخوان برگزاری برنامه ترم تابستانی مجازی برای دانشجویان دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور در سال 1399

تاریخ ثبت نام از تاریخ 20 خرداد لغایت 10 تیر 99می باشد.

 

 

  • سه شنبه 10 تير 1399
0 نظر

چهارشنبه 02 تير 1400 . 03:59 .