برگزاری امتحانات دروس تخصصی رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از یکم تا ١۵ مردادماه

index.jpg

برگزاری امتحانات دروس تخصصی رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از یکم تا ١۵ مردادماه

 

🔹  با توجه به دستور العمل تقویم آموزشی و امتحانات پایان ترم رشته های پزشکی و غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، امتحانات دروس تخصصی از یکم تا ١۵ مرداد ماه مطابق با اتمام دروس قابل انجام است.

🔹 برگزاری امتحانات دروس عمومی دانشجویان رشته های علوم پزشکی هماهنگ با سایر گروه های غیر پزشکی و در بازه زمانی ۲۴ خرداد تا ۱۹ تیر ماه است.

🔹 در صورتی که واحدهای مجری رشته های علوم پزشکی بالاجبار جهت رعایت پروتکل ها و فاصله گذاری اجتماعی نیاز به افزایش زمان امتحانات بعد از ۱۵ مرداد ماه باشند، بعد از تصویب موضوع در شورای واحد و هماهنگی با ریاست استان مربوطه لازم است از حوزه معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اخذ مجوز کنند.

🔹 این توضیحات بر اساس دستور العمل مورخ ۱۵ خرداد ماه ۹۹ بوده و برای دریافت سایر بندهای دستورالعمل تقویم آموزشی و امتحانات پایان ترم رشته های پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی بر روی این لینک کلیک (http://iau.ac.ir/fa/News/128001) کنید.

🔶 متن کامل خبر👇🏻
 iau.ac.ir/fa/News/128015
 ana.ir/fa/news/3/494267

  • چهارشنبه 21 خرداد 1399
0 نظر

يکشنبه 06 مهر 1399 . 12:29 .