نوزدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

نوزدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

 

نوزدهمین  آزمون صلاحیت بالینی دوره پزشکی عمومی مورخ 98/11/17 روز پنجشنبه در محل مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد.

  • چهارشنبه 16 بهمن 1398
0 نظر

شنبه 21 تير 1399 . 09:45 .