دوازدهمین المپیاد علوم پزشکی

photo_2019-11-16_15-46-06.jpg

📢📣 قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

✅عناوین موضوعات دوازدهمین المپیاد علوم پزشکی:
حیطه های آزمون:
1️⃣استدلال بالینی: دروس اصلی پزشکی (داخلی، کودکان، زنان، جراحی)           
2️⃣ آموزش پزشکی: نظام حمایت دانشجویی (STUDENT SUPPORT SYSTEM)
3️⃣ تفکر علمی در علوم پایه: دیابت
4️⃣ کارآفرینی: بازارهای نوظهور خدمات سلامت
5️⃣ مدیریت نظام سلامت: مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی در نظام سلامت
6️⃣ مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت: هوش مصنوعی
📅 مرحله اول (آزمون غربالگری): جمعه 99/1/22 در مناطق آمایشی دهگانه
📅 مرحله دوم آزمون: شنبه 99/5/11 لغایت چهارشنبه 99/5/15 در دانشگاه علوم پزشکی ایران
📝"متقاضیان جهت ثبت نام به دفتر EDC مراجعه نمایند"
🕹مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

  • شنبه 25 آبان 1398
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

چهارشنبه 25 تير 1399 . 02:13 .