هجدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

هجدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

هجدهمین آزمون صلاحیت بالینی دوره پزشکی عمومی مورخ 23/08/98 روز پنجشنبه در محل مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد.

  • سه شنبه 21 آبان 1398
0 نظر

سه شنبه 01 بهمن 1398 . 08:49 .