هجدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

هجدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

هجدهمین آزمون صلاحیت بالینی دوره پزشکی عمومی مورخ 23/08/98 روز پنجشنبه در محل مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد.

  • سه شنبه 21 آبان 1398
0 نظر

جمعه 22 فروردين 1399 . 16:54 .