هجدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

هجدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

هجدهمین آزمون صلاحیت بالینی دوره پزشکی عمومی مورخ 23/08/98 روز پنجشنبه در محل مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد.

  • سه شنبه 21 آبان 1398
0 نظر

چهارشنبه 25 تير 1399 . 02:54 .