ارزیابی بیرونی دوره پزشکی عمومی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

4.jpg

ارزیابی بیرونی دوره پزشکی عمومی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، بازدید تیم ده نفره ارزیابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) و دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود به منظور بررسی مستندات ارزیابی درونی دوره پزشکی عمومی این واحد دانشگاهی برگزار گردید.

به گفته معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود ارزیابی های فعلی که از مردادماه سال گذشته در کشور ما عملیاتی شده است، طبق قوانین فدراسیون جهانی آموزش پزشکی(WFME) انجام می شود. فدراسیون جهانی آموزش پزشکی(WFME) سازماني جهاني است كه در ارتباط با مهارت آموزي پزشكان در تمام سطوح آموزش مقدماتي، آموزش تخصصي و آموزش مداوم فعاليت مي كند. اين فدراسيون يك سازمان غيردولتي و در ارتباط با سازمان بهداشت جهاني بوده و ارتباطاتي شبيه به یونسکو و ديگر نمايندگي هاي سازمان ملل دارد. طبق قوانین و آئین نامه های WFME لازم است دانشکده های علوم پزشکی به صورت مداوم جهت حفظ استانداردهای آموزشی به خود ارزیابی بپردازند. پس از اینکه دانشکده ها خودارزیابی را انجام دادند، تیم ارزیاب از بیرون دانشکده یعنی از دانشگاههای دیگر علوم پزشکی خودارزیابی صورت گرفته را ارزیابی بیرونی می کند و در واقع آن ارزیابی را اعتبار بخشی می کند به شرطی که دانشکده پزشکی مزبور حداقل استانداردها را دارا باشد.

مجتبی واحدی در توضیح موارد مطرح در اعتبار بخشی گفت: اعتبار بخشی به موارد مختلفی ارتباط دارد از جمله 1- دارابودن نیروی انسانی، اعضای هیات علمی و کارشناسان توانمند و متخصص مرتبط 2- دارابودن فضاهای آموزشی و دانشکده مستقل با شرایط استاندارد 3- تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی و آزمایشگاهی و ... و 4- که اصلی ترین پارامتر است فرآیند آموزش می باشد و اینکه در آموزش چه مواردی از نظر ارزیابی  و سنجش دانشجویان و بازخورد به دانشجویان و ... صورت می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس اعلام زمان بندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دیروز و امروز 9 و 10 مردادماه 98 بازدید بازرسان وزارتخانه مذکور از دوره پزشکی عمومی واحد شاهرود برگزار شد و بررسی 8 حوزه اصلی که پیشتر مورد خود ارزیابی درونی توسط دانشکده علوم پزشکی قرار گرفته بود و نیز امکانات، فضاهای آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی و نیروی انسانی و اعضای هیات علمی آن صورت گرفت. تیم ده نفره ارزیابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از دانشگاههای علوم پزشکی مختلف سراسر کشور می باشند از عرصه دانشکده علوم پزشکی یعنی بیمارستان خاتم الانبیاء نیز بازدید به عمل آوردند و سنجه های اعتبار بخشی را در آن قسمتها مورد ارزیابی قرار دادند و سپس جلسه «بررسی میزان رعایت استانداردهای دوره پزشکی عمومی از دیدگاه دانشجویان پزشکی عمومی» با حضور دانشجویان پزشکی عمومی و نمایندگان علوم پایه، انترنها، کارورزها و نمایندگان کلیه تشکلهای دانشجویی و نمایندگان کلیه ورودیها در آمفی تئاتر دانشکده علوم پزشکی این واحد دانشگاهی برگزار شد و قرار است تیم حاضر به همراه مسؤولین دانشکده علوم پزشکی نتایج ارزیابی مستندات دانشکده(شامل امکانات، فضاهای آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی و نیروی انسانی و اعضای هیات علمی)، مصاحبه با اساتید علوم پزشکی، بازدید و اعتبار بخشی امکانات و بخشهای بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) و جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان پزشکی عمومی را مورد بررسی قرار داده و در آخر گزارش نهایی تکمیل و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تصمیمات بعدی ارائه گردد.

 

لینک خبر در خبرگزاری آنا

لینک خبر در خبرگزاری بسیج

لینک خبر در خبرگزاری ایسکانیوز

  • چهارشنبه 09 مرداد 1398
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

چهارشنبه 05 آذر 1399 . 06:12 .