رسالت دانشکده پزشکی

1222.png

رسالت دانشکده پزشکی

رسالت:

 

آموزش نیروی انسانی متخصص و متعهد در حوزه علوم مربوط به سلامت به منظور تامین نیازهای جامعه و مراکز سلامتی و پژوهشی اعم از هیات علمی، متخصص و محقق

  • يکشنبه 29 ارديبهشت 1398
0 نظر

پنجشنبه 25 مهر 1398 . 19:00 .