رسالت دانشکده پزشکی

1222.png

رسالت دانشکده پزشکی

رسالت:

 

آموزش نیروی انسانی متخصص و متعهد در حوزه علوم مربوط به سلامت به منظور تامین نیازهای جامعه و مراکز سلامتی و پژوهشی اعم از هیات علمی، متخصص و محقق

  • يکشنبه 29 ارديبهشت 1398
0 نظر

شنبه 16 آذر 1398 . 20:09 .