آگهی مزایده فضاهای مربوط به آژانس کافی شاپ بوفه کافی نت انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

واگذاری فضاهای مربوط به آژانس، کافی شاپ بوفه، کافی نت و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود به صورت اجاره و برای مدت دو (2) سال شمسی طبق مشخصات و مدارک مندرج در اسناد مزایده

«آگهی مزایده»

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری فضاهای ذیل­ الذکر به صورت اجاره و برای مدت دو (2) سال شمسی طبق مشخصات و مدارک مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می­توانند پس از واریز مبلغ 300.000 ریال به شماره حساب سیبا ملی 0103268825000 بنام بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود) (غیرقابل استرداد) جهت دریافت اسناد مزایده به مدت ده (10) روزکاری پس از چاپ آگهی به حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع (تدارکات) مراجعه و یا با شماره­های زیر تماس حاصل نمایند.

شماره تماس: 32394537 و 32394241-023

هزینه نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 20.000.000 ریال در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود که چنانچه فرد برنده در مزایده انصراف دهد و یا در انجام تعهدات و انعقاد قرارداد استنکاف ورزد مبلغ ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده به نفع دانشگاه وصول خواهد شد.

1 – آژانس واقع در دانشگاه جنب نگهبانی دانشجویی ضلع شمالی.

2 – کافی شاپ واقع در ساختمان فنی و مهندسی دانشگاه.

3 – کافی شاپ واقع در ساختمان علوم پایه دانشگاه.

4 – کافی شاپ واقع در دانشکده پزشکی بیمارستان خاتم الانبیاء(ص).

5 – بوفه واقع در ساختمان خوابگاه دانشجویی مرکزی.

6 – بوفه واقع در بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) جنب نگهبانی.

7 – بوفه واقع در سلف سرویس دانشجویی دانشگاه.

8 – انتشارات واقع در دانشکده­های علوم پایه و فنی و مهندسی دانشگاه.

9 – انتشارات دانشکده علوم پزشکی واقع در بیمارستان خاتم الانبیاء(ص).

10 – کافی نت خواهران و برادران واقع در دانشگاه جنب صندوق رفاه دانشجویی قدیم.

 

اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

  • يکشنبه 15 ارديبهشت 1398
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

چهارشنبه 25 تير 1399 . 02:03 .