بازدید دانش آموزی

بازدید 4.jpg

بازدید دانش آموزان دبیرستان امام باقر(ع) از دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

بازدید دانش آموزان دبیرستان امام باقر(ع) از دانشکده علوم پزشکی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود روز شنبه مورخ 98/02/14 انجام گردید.

بازدید از سالن آناتومی و تشریح جسد با ارائه توضیحات توسط خانم ملک،بازدید از مجموعه مهارت بالینی دانشکده و آشنایی کار با مانکن های پزشکی و ارائه توضیحات توسط خانم قدرتی ،بازدید از مجموعه آزمایشگاهها و ارائه توضیحات توسط خانم آقایان،بازدید ازکتابخانه همراه با ارائه توضیحات توسط کوشکستانی و خانم عسکری صورت گرفت.

  • يکشنبه 15 ارديبهشت 1398
0 نظر

چهارشنبه 25 تير 1399 . 02:24 .