برگزاری کارگاه آموزشی بررسی پایگاههای الکترونیک و جستجوی منابع در علوم پزشکی

کارگاه 1.jpg

کارگاه آموزشی بررسی پایگاههای الکترونیک و جستجوی منابع در علوم پزشکی با همت کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشکده پزشکی برگزار گردید.

کارگاه یک روزه بررسی پایگاههای الکترونیک و جستجوی منابع در علوم پزشکی روز شنبه مورخ 98/02/14 در محل سایت دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود برگزار گردید.

مدرس کارگاه  : جناب آقای دکتر محمد مهدی حسینی ( مدیر پژوهش دانشگاه ) می باشد.

این کارگاه با هماهنگی دفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO) و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی برگزار گردید.

  • يکشنبه 15 ارديبهشت 1398
0 نظر

چهارشنبه 05 آذر 1399 . 06:05 .