برگزاری جلسه کمیسیون موارد خاص آموزشی

جلسه شورا 1.jpg

برگزاری جلسه کمیسیون موارد خاص آموزشی

برگزاری جلسه کمیسیون موارد خاص آموزشی ومعاونت علوم پزشکی استان در واحد شاهرود روز شنبه مورخ 98/02/14 در محل دفتر جلسه دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود  با حضور معاونت علوم پزشکی،ریاست دانشکده پزشکی و مدیر توسعه و سلامت،مدیر آموزش و پژوهش علوم پزشکی استان،اعضای کمیسیون پزشکی، و رئیس آموزش و مدیر گروه پرستاری برگزار گردید  و به  امور آموزشی و مسائل حوزه معاونت علوم پزشکی رسیدگی  شد.

  • يکشنبه 15 ارديبهشت 1398
0 نظر

سه شنبه 01 بهمن 1398 . 23:32 .