👨🏻‍🔬👩🏿‍🔬قابل توجه متقاضیان درخواست کار در شغل پرستاری

📣اطلاعیه

بیمارستان خاتم الانبیا(ص) شاهرود برای تکمیل کادر درمانی خود پرستار جذب می کند.
جهت شرکت در مصاحبه علمی ورودی این بیمارستان در تاریخ 28 بهمن ماه ساعت 8:30 صبح با به همراه داشتن مدارک شناسائی و کپی پایان طرح یا مدرک تحصیلی در دفتر پرستاری سالن اداری حضور بهم رسانید.

  • شنبه 27 بهمن 1397
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

جمعه 16 خرداد 1399 . 08:19 .