برگزاری بازارچه خیریه

برگزاری بازارچه خیریه در دانشکده پزشکی

بازارچه خیریه روز شنبه مورخ 97/09/24 در محل دانشکده پزشکی با حضور کارکنان دانشکده  و بیمارستان خاتم النبیاء (ص) برگزار شد.این بازارچه با کمک دانشجویان دانشکده پزشکی و فعالیت کمیته مشورتی انجام شد.

  • يکشنبه 25 آذر 1397
0 نظر

چهارشنبه 30 مرداد 1398 . 23:00 .