آزمون صلاحیت بالینی

IMG_0079.JPG

برگزاری سیزدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

سیزدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی با حضور نماینده سازمان مرکزی جناب آقای فخار و دانشجویان واحد قم و شاهرود روز پنجشنبه مورخ 97/08/24در مرکز مهارت های بالینی دانشکده علوم پزشکی واحد شاهرود

برگزار گردید.

شایان ذکر است ریاست محترم واحد جناب آقای دکتر ابوالقاسمی فر از این آزمون در حین اجرا بازدید به عمل آوردند و با مسئولین برگزار کننده این آزمون به بحث و تبادل نظر پرداختند.

  • يکشنبه 27 آبان 1397
0 نظر

جمعه 16 خرداد 1399 . 07:16 .