المپیاد دانشجویی سال97

المپیاد دانشجویی سال97

قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده پزشکی:

علاقمندان به شرکت در آزمون المپیاد دانشجویی میتوانند حداکثر تا مورخ 97/09/05 به دفتر  EDCدانشکده پزشکی مراجعه نمایند.

حیطه ­های آزمون:

  • استدلال بالینی: حیطه ­های ماژور پزشکی عمومی
  • تفکر علمی در علوم پایه
  • مدیریت نظام سلامت: ارزیابی عملکرد نظام سلامت
  • فلسفه در پزشکی
  • آموزش پزشکی

                                                                                                                            مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

  • شنبه 12 آبان 1397
0 نظر

پنجشنبه 24 آبان 1397 . 22:20 .