المپیاد دانشجویی سال97

المپیاد دانشجویی سال97

قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده پزشکی:

علاقمندان به شرکت در آزمون المپیاد دانشجویی میتوانند حداکثر تا مورخ 97/09/05 به دفتر  EDCدانشکده پزشکی مراجعه نمایند.

حیطه ­های آزمون:

تاریخ اولین مرحله آزمون: 98/01/22

حیطه­های آزمون:

  • استدلال بالینی: چهار درس ماژور پزشکی (داخلی، اطفال، زنان، جراحی)
  • آموزش پزشکی: آموزش مبتنی بر توانمندی با تاکید بر پاسخگویی اجتماعی
  • تفکر علمی در علوم پایه: پزشکی شخصی شده
  • کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم: کسب و کار دانش بنیان
  • مدیریت نظام سلامت: مدیریت تغییر: تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
  •  :Health and Medical Humanitiesهمدلی
  • دانشجویان میتوانند جهت اطلاع از آخرین اخبار مربوط به المپیاد به آدرسhttp://medolympiad.behdasht.gov.ir/مراجعه نمایند.

     

                                                                                                                            مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

  • شنبه 12 آبان 1397
0 نظر

دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 . 19:13 .