مقررات شرکت در آزمون صلاحیت بالینی ویژه دانشجویان پزشکی

مقررات شرکت در آزمون صلاحیت بالینی ویژه دانشجویان پزشکی

قوانین و مقررات الزامی مربوط به دانشجویان شرکت کننده در آزمون صلاحیت بالینی روز پنجشنبه مورخه 98/02/05 :

1- حضور دانشجویان راس ساعت 7:30 در اتاق قرنطینه 1(216) الزامیست.

2-داشتن روپوش سفید الزامیست.

3-به همراه داشتن تلفن همراه تقلب محسوب می شود.

4-به شماره پشت کارت خود دقت نموده و پس از ورود منطبق با شماره خود آزمون را شروع نمایید.

5-نحوه چرخش شما در محل آزمون مطابق با چرخش عقربه های ساعت می باشد.

6-مدت زمان شما در هر کابین 5 دقیقه می باشد.(جهت پاسخگویی زمان خود را مدیریت نمایید)

7-یک دقیقه جهت انتقال داوطلبین به کابین بعد و خواندن سوال کابین بعد زمان دارید.

8-پس از شنیدن صدای زنگ از کابین خارج شوید.در صورت تاخیر زمان سوال بعد خود را از دست می دهید.

9- در هر کابین با بیمارنماها و آزمون گرها به آرامی صحبت نمایید.

10-پس از پایان آزمون کلیه داوطلبین با هم از در خروجی بیرون رفته و وارد قرنطینه 2(اتاق204)می شوند.

11-مهلت اعتراض به آزمون تا ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 98/02/08 می باشد.اعتراضات خود را کتبا به آموزش گروه پزشکی دانشکده اعلام نمایید.

 

  • چهارشنبه 24 مرداد 1397
0 نظر

دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 . 20:01 .