برگزاری کمیته مشورتی دانشجویی

IMG_20180714_093840_486.jpg

برگزاری کمیته مشورتی دانشجویی

نشت دانشجویی با حضور اعضائ کمیته مشورتی دانشجویی روز چهارشنبه مورخ 97/04/20 در محل دانشکده پزشکی با حضور آقای دکتر محمد حسین حسنی، خانم دکتر سوسن جعفریان،خانم دکتر ناهید توفان، آقای دکتر بهروز یحیائی و خانم خالدیان برگزار گردید.

  • يکشنبه 24 تير 1397
0 نظر

جمعه 06 ارديبهشت 1398 . 02:42 .