برگزاری آزمون پایان دوره بخش اطفال

IMG_4392.JPG

برگزاری آزمون پایان دوره بخش اطفال

روز چهارشنبه مورخ 96/12/23 در محل مرکز مهارتهای بالینی در دانشکده پزشکی آزمون پایان دوره بخش اطفال با حضور سر کار خانم دکتر سوسن جعفریان انجام شد.

  • چهارشنبه 23 اسفند 1396
0 نظر

سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 . 11:36 .