چهارمین همایش ملی مرجعیت علمی

photo_2018-03-05_09-12-57.jpg

چهارمین همایش ملی مرجعیت علمی

چهارمین همایش ملی مرجعیت علمی  روز پنجشنبه مورخ 96/12/10 در محل بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید.

در این همایش غرفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود که با حضور آقای دکتر محمد حسین حسنی ، خانم دکتر ناهید توفان،آقای دکتر بهروز یحیایی ، خانم دکتر پرستو پورعلی و خانم مبینا فوادیان برگزار شده بود ، به ارائه دستاوردهای نوین خود در زمینه پزشکی پرداخت.

 

  • دوشنبه 14 اسفند 1396
0 نظر

يکشنبه 27 مرداد 1398 . 03:30 .