بازارچه خیریه

photo_2018-03-05_08-50-36.jpg

بازارچه خیریه دانشگاه آزاد شاهرود به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی

بازارچه خیریه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود روز یکشنبه مورخه 96/12/13 به همت انجمن اسلامی دانشجویان و کارکنان دانشکده پزشکی در محل دانشکده پزشکی برگزار شد.

در واقع هف از برپایی چنین بازارچه ای جمع آوری کمک های مالی میباشد که  صرف امور خیریه می شود.قابل ذکر است این بازارچه در دانشکده پزشکی با استقبال خوبی از سوی دانشجویان ، کارکنان و اساتید همراه بود.

  • دوشنبه 14 اسفند 1396
0 نظر

جمعه 06 ارديبهشت 1398 . 02:09 .