برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مکانیزاسیون و مدیریت یکپارچه پایان نامه های دانشجویی

IMG_4069.JPG

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مکانیزاسیون و مدیریت یکپارچه پایان نامه های دانشجویی

کارگاه آموزشی آشنایی با مکانیزاسیون و مدیریت یکپارچه پایان نامه های دانشجویی  ویژه معاونان آموزشی و پژوهشی، اعضاء شورای پژوهشی واحد، مدیران گروههای آموزش بالینی و کارشناسان آموزشی و پژوهشی دانشکده پزشکی در تاریخ  96/11/26 در محل سایت کامپیوتر دانشکده علوم پزشکی برگزار شد.

  • شنبه 28 بهمن 1396
0 نظر

سه شنبه 13 خرداد 1399 . 05:46 .