کارگاه

کارگاه آموزشی آشنایی با مکانیزاسیون و مدیریت یکپارچه پایان نامه های دانشجویی

کارگاه آموزشی آشنایی با مکانیزاسیون و مدیریت یکپارچه پایان نامه های دانشجویی  ویژه معاونان آموزشی و پژوهشی ،اعضاء شورای پژوهشی واحد ،مدیران گروههای آموزش بالینی و کارشناسان آموزشی و پژوهشی دانشکده در تاریخ 96/11/26در محل سایت کامپیوتر دانشکده علوم پزشکی برگزار می گردد.

  • سه شنبه 24 بهمن 1396
0 نظر

يکشنبه 29 مهر 1397 . 07:05 .