صورتجلسات

کمیته منابع و امکانات.jpg

برگزاری جلسه بررسی حیطه منابع و امکانات

روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 در دانشکده پزشکی جلسه بررسی حوزه و منابع و امکانات با حضور سرکار خانم دکتر ناهید توفان معاونت محترم آموزشی دانشکده برگزار شد.در این جلسه به بررسی منابع و امکانات موجود در دانشکده با توجه به استانداردهای مصوب شده پرداخته شد.

  • شنبه 14 بهمن 1396
0 نظر

پنجشنبه 01 فروردين 1398 . 11:38 .