برگزاری آزمون OSCE در دانشکده پزشکی

IMG_3663.JPG

برگزاری آزمون OSCE در دانشکده پزشکی

اولین دوره آزمون  OSCE پیش  کارورزی گروه پرستاری در مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد.لازم به ذکر است در این آزمون 9 ایستگاه فعال و 2 ایستگاه به منظور استراحت دانشجویان در نظر گرفته شده بود.

  • يکشنبه 08 بهمن 1396
0 نظر

يکشنبه 29 بهمن 1396 . 01:12 .