فراخوان فرهنگی

دعوت به همکاری در زمینه فعالیت های فرهنگی شامل موسیقی، شعر، داستان نویسی، تئاتر و غیره.

قابل توجه اساتید و دانشجویان

از کلیه فعالان در زمینه های هنری و فرهنگی شامل موسیقی، شعر، داستان نویسی، تئاتر و غیره دعوت به عمل می آید تا در صورت تمایل جهت همکاری، به دفتر EDC دانشکده پزشکی مراجعه نمایند.

  • شنبه 31 تير 1396
0 نظر

پنجشنبه 01 فروردين 1398 . 11:13 .