شروع ساخت و تجهیز skill lab در دانشکده علوم پزشکی

شروع ساخت و تجهیز skill lab در دانشکده علوم پزشکی

بازسازی skill lab در دانشکده پزشکی

در راستای ارتقای آموزش و ارزشیابی مطابق با استانداردهای مربوطه،دانشکده پزشکی اقدام به بازسازی ساختمان و تجهیز skill lab نموده است.

سرکار خانم دکتر سوسن جعفریان، ریاست محترم دانشکده پزشکی، در این خصوص ضمن تاکید بر نیاز مبرم به skill lab مجهز با هدف آموزش و ارزشیابی ،بر اجرای آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی در واحد به منظور رفاه حال دانشجویان تاکید کردند.

  • دوشنبه 28 فروردين 1396
0 نظر

يکشنبه 30 شهريور 1399 . 22:51 .