نهمین المپیاد دانشجویی

2249778.jpg

شیوه نامه و منابع نهمین المپیاد دانشجویی

شیوه نامه حیطه آموزش پزشکی

شیوه نامه حیطه استدلال بالینی

شیوه نامه حیطه فلسفه

شیوه نامه حیطه مدیریت

شیوه نامه حیطه علوم پایه

 

منابع حیطه مدیریت نظام سلامت

مدیریت  1

مدیریت2

مدیریت 3

مدیریت 4

مدیریت 5

مدیریت 6

 

منابع حیطه استدلال بالینی

 

منابع حیطه علوم پایه

علوم پایه1

علوم پایه2

علوم پایه3

علوم پایه4

علوم پایه5

علوم پایه6

علوم پایه7

علوم پایه8

 

منابع حیطه فلسفه

فلسفه1

فلسفه2

فلسفه3

PIC

رفرنس های کمکی برای حیطه آموزش پزشکی:

10 گام

آموزش بالینی

توسعه کیفی آموزش

 

نمونه سوال

حیطه مدیریت

حیطه علوم پایه

حیطه استدلال بالینی

 

پوستر المپیاد

 

کلاسهای مجازی

لینک دانلود جلسه سوم کلاس مجازی فلسفه در پزشکی

لینک دانلود جلسه چهارم کلاس مجازی فلسفه در پزشکی

لینک دانلود جلسه پنجم کلاس مجازی فلسفه در پزشکی

لینک دانلود جلسه ششم کلاس مجازی فلسفه در پزشکی

لینک دانلود جلسه اول کلاس مجازی استدلال بالینی

لینک دانلود جلسه اول کلاس انلاین استدلال بالینی:

لینک دانلود جلسه دوم کلاس انلاین استدلال بالینی:

لینک دانلود جلسه سوم کلاس انلاین استدلال بالینی:

لینک دانلود جلسه چهارم کلاس انلاین استدلال بالینی:

لینک دانلود جلسه اول کلاس انلاین تفکر علمی در علوم پایه:

لینک دانلود جلسه دوم کلاس انلاین تفکر علمی در علوم پایه:

لینک دانلود جلسه سوم انلاین تفکر علمی در علوم پایه :

لینک دانلود جلسه چهارم انلاین تفکر علمی در علوم پایه :

 

 

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در نهمین االمپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
بدینوسیله به اطلاع می رساند در خصوص منابع آزمون حیطه آموزش پزشکی  ، هر دو ویرایش ششم یا هفتم کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی تالیف آقای دکتر علی اکبر سیف مورد تائید و قابل استفاده می باشد.


منابع حیطه استدلال بالینی

1.استدلال بالینی

2.نمونه سوال

3.کتابچه

4.تست

5.تست2

6.بالینی

7.balini

 

منابع حیطه مدیریت :

1.المپیاد مدیریت

2.مدیرت2

3.مدیریت4

4.مدیریت 5

5.مدیریت6

2008.6

7.M1

PIC

 

  • دوشنبه 11 بهمن 1395
0 نظر

دوشنبه 04 ارديبهشت 1396 . 08:08 .